Zmluva č. 13/2009-230-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2009-230-Z/2009
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie služieb na projekt budovanie aktualizácia a údržba informačných nástrojov rezortu - Agrokatalóg, Agroregister, Agroportál, Agrofórum
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy