Zmluva č. 95/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:95/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:792 540,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:792 540,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy