Zmluva č. 10/307/2010/550/Z/MPRVSR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/307/2010/550/Z/MPRVSR/2010
Dodávateľ:AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prípravné technicko-organizačné práce.
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 055,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 055,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy