Zmluva č. 293/2009-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:293/2009-320-Z/2010
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia propagačno-odbornej konferencie „Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 dňa 04.05.2010 v priestoroch Obvodného úradu, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica v počte 290 zúčastnených osôb, technického
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:11 900,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy