Zmluva č. 156/2009-940-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:156/2009-940-Z/2009
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie služieb pre projekt Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetovej stránky MP SR pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách-"Školské ovocie"
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 537,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 537,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy