Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
16/2008/MVRR/2008 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka výpočtovej techniky pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja 78 779 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 14.04.2008 22.04.2008
6030/2006-610/2006 Greg Hamm promotions s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Organizačné zabezpečenie siedmych podujatí s názvom Školenie pracovníkov zaoberajúcich sa implementáciou opatrenia pozemkové úpravy Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 78 656 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.11.2006 29.05.2007
2188/2007-240/2007 P.C.M. Group a.s., Bratislava, Trnavská 67 Vypracovanie a dodanie ex-post hodnotenia programu SAPARD 78 607 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.11.2007 28.12.2007
11/2008/S/320/2008 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Analýza legislatívy pre poskytovanie platieb v rámci osi II PRV SR 2007 - 2013 a zlepšenie systému správneho konania týkajúceho sa uvedených platieb" 78 409 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2008 30.06.2009
15/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Nová Lesná 78 261 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
20/2008/MVRR/2008 KIA Bratislava s. r. o., Bratislava, Tuhovská 7 Dodávka osobných motorových vozidiel KIA Sportage 2,0 CDDi VGT LX 78 177 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 12.03.2008 20.03.2008
ZM98017/2010 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Lacková 78 126 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
019/06/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo Koniarovce 77 971 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 30.06.2009
2/2003-1019/2003/SVPUDK/2003 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Dodanie prístroja na stanovenie tuku a sušiny v potravinách 77 923 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
068/2006/2006 Ing.Miroslav Karlík - GEOKART Veľké Kapušany Projekt pozemkových úprav Bajany 77 825 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.11.2009
21/2008/MVRR/2008 KIA Bratislava s. r. o., Bratislava, Tuhovská 7 Nákup motorových vozidiel nižšej strednej triedy KIA Ceed 1,6 CVVT EX 77 371 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 18.04.2008 21.04.2008
19/2008/MPRVSR/2008 APL, a.s., Bratislava, Dobšinského 16 Vykonanie auditu nehnuteľného majetku štátu v správe MP SR a ním zriadených štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií, okrem štátnej príspevkovej oraganizácie Štátne lesy Tatranského národného parku, kde majetok štátu v správe bude predm 77 026 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.03.2008
4/KJ01010903/2003/SVPUDK/2003 Hermes LabSystem s.r.o., Bratislava, Polianky Dodávka vysokoúčinného kvapalinového chromatografu 76 124 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
203/2006/IVVL KE/2006 Dušan Beľuš- BELSTAV, Košický Klečenov, Košický Klečenov 65 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. nadzemnej časti v ubytovacej časti IVVL. 74 705 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 30.01.2007
110/037/2006/UKSUP/BA/2006 SLOVDACH s.r.o., Stará Lubovňa, Levočská 1 rekonštrukcia zásobobania vodou v UKSUP Jakubovany 74 312 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 04.05.2006 20.06.2006
23/2008/2008 FARMTECHNIK s.r.o., Hronské Kosihy Dodávka poľnohospodárskej techniky. 73 985 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 30.06.2008 25.11.2008
1025/08/2008 Ing. Vincent Dulina CZIPO , Košice Zmluva o dielo 73 726 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 30.11.2009
21/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 72 184 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2006
12100120012/2008-1/2008 Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70 Hodnotenie jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava cieľ 2 za programové obdobie 2004-2006 v rámci projektu č 1200120012 72 089 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 29.07.2008 30.09.2008
A/2006/182/FA04/110/KLU BB/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 71 619 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2006