Zmluva č. A/2006/182/FA04/110/KLU BB/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A/2006/182/FA04/110/KLU BB/2006
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 619,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 619,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy