Zmluva č. 110/037/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:110/037/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:SLOVDACH s.r.o., Stará Lubovňa, Levočská 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:rekonštrukcia zásobobania vodou v UKSUP Jakubovany
Zmluvne dohodnutá čiastka:74 312,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:74 312,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy