Zmluva č. 4/KJ01010903/2003/SVPUDK/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/KJ01010903/2003/SVPUDK/2003
Dodávateľ:Hermes LabSystem s.r.o., Bratislava, Polianky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka vysokoúčinného kvapalinového chromatografu
Zmluvne dohodnutá čiastka:76 123,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:76 123,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova

Prílohy