Zmluva č. 1025/08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1025/08/2008
Dodávateľ:Ing. Vincent Dulina CZIPO , Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:73 725,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:73 725,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy