Zmluva č. 23/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2008/2008
Dodávateľ:FARMTECHNIK s.r.o., Hronské Kosihy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka poľnohospodárskej techniky.
Zmluvne dohodnutá čiastka:73 984,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:73 984,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy