Zmluva č. 19/2008/MPRVSR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2008/MPRVSR/2008
Dodávateľ:APL, a.s., Bratislava, Dobšinského 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie auditu nehnuteľného majetku štátu v správe MP SR a ním zriadených štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií, okrem štátnej príspevkovej oraganizácie Štátne lesy Tatranského národného parku, kde majetok štátu v správe bude predm
Zmluvne dohodnutá čiastka:77 026,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:77 026,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy