Zmluva č. 6030/2006-610/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6030/2006-610/2006
Dodávateľ:Greg Hamm promotions s.r.o., Bratislava, Riazanská 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačné zabezpečenie siedmych podujatí s názvom Školenie pracovníkov zaoberajúcich sa implementáciou opatrenia pozemkové úpravy Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 656,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 656,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy