Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
28/2008 Ing. Milan Pikula Vzdialená správa počítačových serverov 6 055 6 055 ÚRSO 03.12.2008 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
27/2008 IP Security Consulting s.r.o. Videokonferenčné zariadenie 38 699 0 ÚRSO 15.12.2008 26.01.2009
19/2008 Ing. Jana Hudáková, Námestie sv. Františka 16, 841 05 Bratislava Analýza dvojzložkovej ceny v CR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom a v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 11 618 0 ÚRSO 16.09.2008 30.11.2008
18/2008 Auto Group II. s.r.o., Einsteinova 21, 851 01, Bratislava Osobný automobil AUDI 46 123 0 ÚRSO 18.08.2008 18.10.2008
06/2008 Michal Lašut - Fotograf a vydavateľ, Jánošovská 8, 038 61 Vrútky Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2007. 10 894 0 ÚRSO 17.03.2008 01.08.2008
04/2008 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 0 0 ÚRSO 25.02.2008 24.02.2009 Podľa potrieb úradu, do fin. limitu stanoveného zákonom o VO.
03/2008 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 698 0 ÚRSO 11.02.2008 11.02.2010 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€)
02/2008 EUROPROJEKT a.s., Májová 21, 851 05 Bratislava Administrácia projektu ESF 7 190 0 ÚRSO 18.04.2008 31.12.2008
01/2008 NIDOS s.r.o., Tulská 25, 036 01 Martin Výpočtová Technika pre OP Martin 14 879 0 ÚRSO 21.01.2008 15.02.2008
27/2007 TELESYSTÉM, s.r.o., Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin Dodávku siete a Telekom. techniky pre OP Martin 4 135 0 ÚRSO 28.12.2007 28.01.2008
13/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Vyhodnotenie vplyvu limitných cien 13 035 0 ÚRSO 07.09.2007 20.10.2007
08/2007 EFINA a.s., Potočná 42, Sklaica Návrh zmien sekundárnej legislatívy vyplývajúcich z prijatia zákona č. 107/2007 Z.z. 11 455 0 ÚRSO 17.04.2007 30.05.2007
07/2007 ÚEOS-Komercia a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava Korekcia na všeobecnú hodnotu preceňovaného majetku SPP-distribúcia, a.s. 0 0 ÚRSO 22.03.2007 15.05.2007
01/2007 Ing. Karol Krist - Karpatia servis, Studenohorská 3, Bratislava Zmluva o upratovacích prácach 26 536 0 ÚRSO 29.01.2007 31.01.2009 Dodatok, zväčšenie upratovanej plochy.
02/2007 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 20 483 0 ÚRSO 26.02.2007 26.02.2008
03/2007 ORCO s.r.o., Zákamenné 60, Zákamenné Rekonštrukcia priestorov úradu 36 093 0 ÚRSO 22.05.2007 22.07.2007 Dodatok zo dňa 10.12.2007, úprava iných priestorov nezaradených do pôvodnej zmluvy + dodávka nábytku.
04/2007 EuroEnergy s.r.o., Švédska 1538/22, Praha, ČR Návrh regulačného rámca a spôsoby minimalizácie nárastu ceny pre odberateľov v domácnosti, vrátane vypracovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v paragrafovom znení 27 651 0 ÚRSO 26.03.2007 30.04.2007
05/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Návrh na úpravu prevádzkového poriadku SEPS, a.s. v dôsledku prijatia zákona č. 107/2007 Z. z. a zavedenia vnútrodenného trhu s elektrinou 13 035 0 ÚRSO 28.03.2007 30.06.2007
06/2007 IQ DESIGN studio s.r.o., Radlinského 51, Bratislava Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2006. 14 247 0 ÚRSO 11.04.2007 11.07.2007 Dodatok - zvýšenie ceny kvôli zvýšeniu počtu strán oproti pôvodnému zadaniu.
28/2006 PC PROMPT s.r.o., Bajkalská 27, Bratislava Dodávka notebookov 6 511 0 ÚRSO 04.10.2006 04.11.2006