Zmluva č. 04/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/2008
Dodávateľ:PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kurzy anglického jazyka
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Podľa potrieb úradu, do fin. limitu stanoveného zákonom o VO.

Prílohy