Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Vyhodnotenie vplyvu limitných cien 13 035 0 ÚRSO 07.09.2007 20.10.2007
05/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Návrh na úpravu prevádzkového poriadku SEPS, a.s. v dôsledku prijatia zákona č. 107/2007 Z. z. a zavedenia vnútrodenného trhu s elektrinou 13 035 0 ÚRSO 28.03.2007 30.06.2007
04/2010 FOMI s.r.o. Výročná správa za rok 2009 12 495 0 ÚRSO 25.02.2010 25.05.2010
16/2008 STU Bratislava, Strojnícka fakulta Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie 12 381 0 ÚRSO 01.07.2008 22.07.2008
19/2008 Ing. Jana Hudáková, Námestie sv. Františka 16, 841 05 Bratislava Analýza dvojzložkovej ceny v CR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom a v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 11 618 0 ÚRSO 16.09.2008 30.11.2008
08/2007 EFINA a.s., Potočná 42, Sklaica Návrh zmien sekundárnej legislatívy vyplývajúcich z prijatia zákona č. 107/2007 Z.z. 11 455 0 ÚRSO 17.04.2007 30.05.2007
07/2009 Michal Lašut - FotoEuro Výročná správa za rok 2008 11 398 0 ÚRSO 14.04.2009 16.06.2009
06/2008 Michal Lašut - Fotograf a vydavateľ, Jánošovská 8, 038 61 Vrútky Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2007. 10 894 0 ÚRSO 17.03.2008 01.08.2008
25/2006 AK JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Zastupovanie URSO vo veci náhrady škody 10 640 0 ÚRSO SR 12.10.2006 28.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú - vypovedaná 28.9.2007; hodinová sadzba 304,- €/h
09/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Rozšírenie IS - Elektr. manažment výkazov vodárenských spoločností 10 270 0 ÚRSO 11.06.2007 30.09.2007
14/2008 eDevelopment s.r.o. Zmluva o realizácii školení na aplikácie IS 9 875 0 ÚRSO SR 22.05.2008 31.12.2008 Financované z ESF
14/2010 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku serverov a sieťovej techniky 9 493 9 493 ÚRSO 20.10.2010 10.11.2010
02/2008 EUROPROJEKT a.s., Májová 21, 851 05 Bratislava Administrácia projektu ESF 7 190 0 ÚRSO 18.04.2008 31.12.2008
28/2006 PC PROMPT s.r.o., Bajkalská 27, Bratislava Dodávka notebookov 6 511 0 ÚRSO 04.10.2006 04.11.2006
28/2008 Ing. Milan Pikula Vzdialená správa počítačových serverov 6 055 6 055 ÚRSO 03.12.2008 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
211396/2001 Q-SOFT Aplikácie ekonomickej agendy (Q-UE,Q-UV,Q-FE,Q-OPM,Q-PPE,Q-PTZM) 5 062 0 ÚRSO 15.10.2001 31.10.2010
23/2008 VEMA s.r.o. Aplikačný software na spracovanie miezd 4 779 302 ÚRSO 04.11.2008 Na dobu neurčitú
231063/2010 Q-SOFT Aplikácie ekonomickej agendy (Q-UES,Q-FES,Q-PPES) 4 770 0 ÚRSO 12.12.2003 31.12.1010 Aplikácie ekonomickej agendy
13/2010 Q-BG s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručneho servisu k programom po uplynutí záručnej doby 4 725 4 725 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 19.10.2010 31.10.2011 Maintenance k aplikáciám ekonomickej agendy na rok 2011.
27/2007 TELESYSTÉM, s.r.o., Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin Dodávku siete a Telekom. techniky pre OP Martin 4 135 0 ÚRSO 28.12.2007 28.01.2008