Zmluva č. 13/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2010
Dodávateľ:Q-BG s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručneho servisu k programom po uplynutí záručnej doby
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 725,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 725,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 725,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Poznámka:Maintenance k aplikáciám ekonomickej agendy na rok 2011.

Prílohy