Zmluvy za Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
RO_22/2005 IVES Košice právo na používanie aktuálnych verzií programového vybavenia 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
7/2005 KÚ  Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
65/2005 KÚ  Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
81/20058 KÚ  Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
ACTA SK s.r.o. Stropkov upratovacie a čistiace služby 0 0 KÚ CDPK Prešov 13.12.2004
2/2005 SR-KÚ životného prostredia v Prešove zmluva o výpožičke Stropkov 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
Le chéque déjeneur s.r.o. Bratislava komisionárska zmluva oposkytovaní stravovacích služieb 0 0 KÚ CDPK Prešov 07.09.2004
4/2005 Nataša Kožejová Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.04.2005
KÚ  Prešov dohoda o úhrade prevádzkových nákladov v budove č.1544 ul.Dr.Alexandra v Kežmarku 0 0 01.01.2004
2.701012006E9 Global Communications s.r.o. Poprad montáž poplachového systému v priestoroch v Poprade 0 0 KÚ CDPK Prešov 27.01.2006
RO_24/2006 IVES Košice používanie aktuálnych verzií programového vybavenia 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2006
Lucia Franková Kežmarok prenájom nebyt.priestorov 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2006
SR-MF SR Bratislava bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu 0 0 KÚ CDPK Prešov
3/2006 Ing.Juraj Ďurček- JUZUMA Prešov Dodávka výpočtovej techniky 0 0 KÚ CDPK Prešov 12.06.2006
2/2006 Ing.Juraj Ďurček- JUZUMA Prešov Dodávka výpočtovej techniky 0 0 KÚ CDPK Prešov 12.04.2006
1/2005-KE AJ OZAP a.s. Trnava dodávka tovaru 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.12.2005
Krajský pozemkový úrad Prešov zmluva o výpožičke Poprad 0 0 KÚ CDPK Prešov 20.07.2004
1/2007 Krajský pozemkový úrad Prešov zmluva o výpožičke 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.04.2007
4/2007 Krajský pozemkový úrad Prešov zmluva o výpožičke Poprad - garáže 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.12.2007
SR-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zmluva o výpožičke Humenné 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.07.2004