Zmluva č. 2.701012006E9

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2.701012006E9
Dodávateľ:Global Communications s.r.o. Poprad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:montáž poplachového systému v priestoroch v Poprade
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 572,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy