Zmluva č. 7/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2005
Dodávateľ:KÚ  Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytovanie stravy zamestnancom
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy