Zmluva č. RO_24/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RO_24/2006
Dodávateľ:IVES Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:používanie aktuálnych verzií programového vybavenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:633,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy