Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Krajský pozemkový úrad Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o výpožičke Poprad
Zmluvne dohodnutá čiastka:239,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy