Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:KÚ  Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dohoda o úhrade prevádzkových nákladov v budove č.1544 ul.Dr.Alexandra v Kežmarku
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:

Prílohy