Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:SR-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o výpožičke Humenné
Zmluvne dohodnutá čiastka:288,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy