Zmluva č. 1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2007
Dodávateľ:Krajský pozemkový úrad Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o výpožičke
Zmluvne dohodnutá čiastka:934,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy