Zmluva č. 2/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2005
Dodávateľ:SR-KÚ životného prostredia v Prešove
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o výpožičke Stropkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:65,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy