Zmluva č. RO_22/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RO_22/2005
Dodávateľ:IVES Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:právo na používanie aktuálnych verzií programového vybavenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:663,61
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy