Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0518/2008 Kanex Slovakia,s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 16, 3/A Zmluva o úprave vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.08.2008 04.08.2009
0732/2008 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb - vzdelávacie a tréningové aktivity praktického výcviku zamestnancov MŠ SR pre oblasť oprávnených výdavkov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.07.2008 31.12.2008
0084/2008 FUFO, s.r.o., Senec, Belu Bartoka 23 Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.02.2008 31.12.2011
0311/2008 Eva Hlubináková - STRAVEX, Bratislava, Drobného 3 Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.03.2008
1200/2008 Robert Takács, Šamorín, Poľná 12 Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.10.2008 30.09.2009
1270/2005 I.E.G. - Goruša, Bratislava, Tomášikova 28 Zmluva na zabezpečenie stravovania zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.11.2005 01.03.2007
1142/2009 J a J Csonga s.r.o., Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 260 Zmluva o dielo- Dodávka a montáž plastových okien 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 10.11.2009
1178/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o službách poskytovaných pri prevádzke informačného systému CRČ 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007 31.08.2008
198/2000 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Technické zabezpečenie informačného systému vedecko-výskumného potenciálu 0 0 Ministerstvo školstva SR 01.06.2000 10.12.2000
2099/2006 Europrojekt a.s. Bratislava, Bratislava, Májová 21 Zmluva na vypracovanie projektového návrhu - nové zručnosti v manažmente pracovných vzťahov v rezorte školstva 1 185 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.11.2006 13.11.2006
1199/2008 URS-Ústav racionalizácie v stavebníctve, s.r.o., Pezinok, Šenkvická cesta 7 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 2 820 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.10.2008 23.12.2008
1473/2007 Ďurica Juraj, Bratislava, Oravská 2 Zmluvy o vykonávaní opravárenských a servisných prác 4 780 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 18.10.2007 18.10.2008
1066/2008 Coopex Soft.s.r.o., Prešov, Plzenská 2 Zmluva na dodanie licencií programu AMION 2008 5 040 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 12.09.2008 31.12.2008
1996/2007 Slovakia Online s.r.o., Bratislava, Sabinovská 14 Zmluva o poskytovaní informácii z monitorovania verejných informačných zdrojov 7 102 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.12.2007 31.12.2008
0083/2009 Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava, Pribinova 25 Zmluva o poskytnutí služby - polygrafické práce a technicko-organizačné zabezpečenie konferencie 7 650 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.03.2009 03.04.2009
2131/2006 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb auditu výkonnosti rozpočtových o príspevkových organizácii MŠ SR 7 822 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.12.2006 31.05.2007
1312/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Mandátna zmluva na technický dozor nad realizáciou zákazky Dátové centrum 1 etapa 12 719 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.11.2008 31.12.2008
1138/2009 SK PROFESSIONAL s.r.o., Trenčín, K výstavisku 9 Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s Zabezpečením aktivít v rámci verejnej prezentácie o celoživotnom vzdelávaní 14 700 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.11.2009 31.12.2009
0243/2007 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č.22 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 14 895 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 10.04.2007 10.05.2007
1175/2009 Slovenská spoločnosť pre kvalitu,Žilinská univerzita, Žilina, NámestieĽ. Štúra1,Univerzitná Zmluva o dielo - Aktualizácia informačného systému akreditovaných vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania 15 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 07.12.2009 31.12.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>