Zmluva č. 0243/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0243/2007
Dodávateľ:KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiastková kúpna zmluva č.22 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 895,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 895,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy