Zmluva č. 198/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:198/2000
Dodávateľ:Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Technické zabezpečenie informačného systému vedecko-výskumného potenciálu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy