Zmluva č. 2131/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2131/2006
Dodávateľ:Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb auditu výkonnosti rozpočtových o príspevkových organizácii MŠ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 821,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 821,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy