Zmluva č. 1142/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1142/2009
Dodávateľ:J a J Csonga s.r.o., Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 260
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo- Dodávka a montáž plastových okien
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy