Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
16/2008 Stanislav Petrov-FANTOM, Vígľašská 7, 851 07 Bratislava Prezentačný film s názvom "Úrad jadrového dozoru a jadrová energia na Slovensku" 3 485 0 ÚJD SR 07.05.2008 07.08.2008
17/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborná podporná činnosť pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na základe analýzy skúšobných otázok pre písomné overovanie 3 651 0 ÚJD SR 23.06.2008 30.10.2008
11/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza možností súčastného systému havarijnej odozvy na ÚJD SR 3 651 0 ÚJD SR 15.05.2008 16.06.2008
36/2008 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Vykonanie nezávislého komplexného bezpečnostného auditu Republikového úložiska radioaktívnych odpadov Mochovce 3 926 0 ÚJD SR 28.07.2008 30.09.2008
10/2007 SHMÚ Jeséniova 17 P. O. Box 15, 833 15 Bratislava Analýza stavu systému ALADIN s ohľadomna výstupy podľa požiadaviek systému RTARC a RODOS-lite 3 983 0 ÚJD SR 12.04.2007 31.10.2007
1/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie 3 995 3 995 ÚJD SR 20.01.2010 31.10.2010
11/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie na báze analýzy a aktualizácie skúšobných otázok pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na prevádzku JZ V1 pre časť písomné overovanie,.. 3 996 0 ÚJD SR 24.04.2009 30.09.2009
18/2008 Kelcom International s.r.o., Bulharská 61, 830 30 Bratislava Návrh a zhotovenie technického riešenia úpravy chráneného priestoru a jeho doplnenie o potrebné technické a mechanické zabezpečovacie prostriedky podľa cenovej ponuky zo dňa 7.4.2008 4 773 0 ÚJD SR 02.06.2008
23/2007 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Spracovanie Komplexného bezpečnostného auditu vybraných častí AKOBOJE JE Bohunice 4 918 0 ÚJD SR 31.07.2007 15.10.2007
24/2007 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Spracovanie bezpečnostnej analýzy fyzickej ochrany pri preprave jadrových materiálov 4 918 0 ÚJD SR 31.07.2007 15.10.2007
45/2008 DIMANO, a.s. saratovská 26, 841 02 bratislava Prípravný kurz a testovanie ECDL v moduloch uvedených v odseku 3 pre 13 zamestnancov úradu v Bratislave. 5 272 0 ÚJD SR 08.10.2008 31.12.2008
7/2008 AllDeco s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Aktualizácia národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom 5 333 0 ÚJD SR 07.04.2008 10.06.2008
06/2007 Akadémia vzdelávania Pekárska 40 918 56 Trnava Dodávka služieb - prípravných školení modulov ECDL a následné testovanie ECDL pre zamestnancov objednávateľa uvedených v prílohe č. 1 - Rozsah služieb 5 543 0 ÚJD SR 22.03.2007 20.04.2007
8/2008 JUDr. Zoltán Ludik, Advokátska kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava Analýza dopadov na legislatívu SR pri implementovaní Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov 5 643 0 ÚJD SR 07.04.2008 14.11.2008
18/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie posudkov k návrhom projektov AP 2010 5 788 0 ÚJD SR 10.09.2010
34/2009 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Nezávislá právna analýza povoľovacieho procesu na vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - JE MO 3,4 5 950 0 ÚJD SR 13.10.2009 30.11.2009
50/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie projektu rekvalifikácie chladičov vzduchu a sprievodnej výkresovej a výpočtovej dokumentácie k žiadosti SE-Enel,a.s., závod EMO o schválenie zvýšenia pracovného tlaku v chladičoch vzduchu z 0,3 na 0,6 Mpa s cieľom zníženia prevádzkovej teploty v 6 590 0 ÚJD SR 04.11.2008 15.12.2008
12/2007 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Posúdenie "Správy o periodickom hodnitení 1. etapy vyraďovania JZ JE A-1 s dôrazom na analýzu rizík úniku RAO" 6 639 0 ÚJD SR 31.05.2007 31.10.2007
08/2007 Vupex a.s. Bajkalská 25 827 52 Bratislava Analýza medzinárodných iniciatív na harmonizáciu požiadaviek na jadrovú bezpečnosť - dopad pre SR" 6 639 0 ÚJD SR 27.04.2007 30.09.2007
05/2007 Trnavská univerzita, Právnická fakulta Hornopotočná 23, 918 43 Trnava Vypracovať právnu analýzu so zadaným obsahom riešenia (analýza súčastnej právnej úpravy občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v Slovenskej republiky a posúdenie návrhu riešnia pri vecnej novelizácii atómového zákona v roku 2007). 6 639 0 ÚJD SR 02.04.2007 30.06.2007
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>