Zmluva č. 06/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06/2007
Dodávateľ:Akadémia vzdelávania Pekárska 40 918 56 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka služieb - prípravných školení modulov ECDL a následné testovanie ECDL pre zamestnancov objednávateľa uvedených v prílohe č. 1 - Rozsah služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 543,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 543,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy