Zmluva č. 05/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05/2007
Dodávateľ:Trnavská univerzita, Právnická fakulta Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovať právnu analýzu so zadaným obsahom riešenia (analýza súčastnej právnej úpravy občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v Slovenskej republiky a posúdenie návrhu riešnia pri vecnej novelizácii atómového zákona v roku 2007).
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 638,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 638,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy