Zmluva č. 1/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2010
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 995,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 995,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 995,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy