Zmluva č. 34/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:34/2009
Dodávateľ:Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nezávislá právna analýza povoľovacieho procesu na vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - JE MO 3,4
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 950,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 950,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy