Zmluva č. 11/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2009
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie na báze analýzy a aktualizácie skúšobných otázok pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na prevádzku JZ V1 pre časť písomné overovanie,..
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 996,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 996,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy