Zmluvy za Krajský školský úrad v Trnave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/2006 TECHNIK Security, Trnava Rekonštrukcia elektroinštalácie 1 226 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 01.08.2006 31.12.2006
1/2007 IVES .s.r.o., Košice Aplikačné program.vybavenie 188 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 31.12.2007 31.12.2007
2/2006 RM JET s.r.o., Trnava Kúpa auta ŠKODA SUPERB 26 555 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 30.10.2006 31.12.2006
2/2008 RRA TK, Trnava Zmluva o dielo / vypracovanie ŽoNFP 1 660 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 12.03.2008 02.04.2008
3/2006 Lignofer s.r.o., Trnava Dodávka a montáž nábytku 2 567 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 30.11.2006 31.12.2006
3/2008 Ivan Rogel, Malženice Dodávka a montáž závory 802 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 12.05.2008 31.12.2008
3/2009 AQUATING s.r.o., Trnava Zmluva o dielo / zhotovenie stavby 437 988 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 31.03.2009 01.05.2010
4/2009 FIDES, Bratislava Mandátna zmluva / stavebný dozor 7 600 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 27.04.2009 31.12.2009
5/2008 TECHNIK Security, Trnava Oprava bleskozvodu 911 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 20.06.2008 31.12.2008
6/2008 Ing. Vratislav Vetrák , Trenčín Dohoda o vykonaní práce / zabezpečenie VO 2 157 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 12.12.2008 13.01.2009
6/2009 Obviam regio o.z., Nitra Zmluva o poskytnutí služby / manaž. VO a EM 9 610 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 27.04.2009 31.12.2009
5/2009 VENTA PLUS s.r.o., Banská Bystriva Zmluva na uskutočnenie stavebných prác 396 468 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 27.04.2009 27.08.2009
9/2009 MVRR SR, Bratislava Zmluva o NFP 497 590 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 26.05.2009 31.12.2009
7/2009 VENTA PLUS s.r.o., Banská Bystriva Kúpna zmluva /obstaranie vnútorného vybavenia 71 353 0 Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2 27.04.2009 27.08.2009