Zmluva č. 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008
Dodávateľ:RRA TK, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo / vypracovanie ŽoNFP
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 659,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 659,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy