Zmluva č. 9/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2009
Dodávateľ:MVRR SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o NFP
Zmluvne dohodnutá čiastka:497 590,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:497 590,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy