Zmluva č. 4/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2009
Dodávateľ:FIDES, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva / stavebný dozor
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy