Zmluva č. 6/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2008
Dodávateľ:Ing. Vratislav Vetrák , Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dohoda o vykonaní práce / zabezpečenie VO
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 157,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 157,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy