Zmluva č. 1/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2006
Dodávateľ:TECHNIK Security, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia elektroinštalácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 225,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 225,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy