Zmluva č. 3/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2006
Dodávateľ:Lignofer s.r.o., Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž nábytku
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 567,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 567,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy