Zmluva č. 3/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2009
Dodávateľ:AQUATING s.r.o., Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo / zhotovenie stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:437 988,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:437 988,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy