Zmluva č. 3/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2008
Dodávateľ:Ivan Rogel, Malženice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž závory
Zmluvne dohodnutá čiastka:802,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:802,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy