Zmluva č. 6/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2009
Dodávateľ:Obviam regio o.z., Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby / manaž. VO a EM
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 610,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 610,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy