Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-9/2010-130/2010 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Bratislava Servis zdvíhacieho zariadenia v budove na Hanulovej 5/c Bratislava 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 785 /rok
ZML-3-9/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.03.2009 10.04.2009
ZML-3-9/2006-230/2006 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Poskytovanie služieb technickej podpory dodávateľom, ktorá obsahuje službu Software Update Licence&SUPPORT 129 106 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.05.2006 31.03.2007
ZML-3-8/2010-OÚ/2010 Francúzsky inštitútu v Bratislave, Bratislava Extenzívna výučba francúzskeho jazyka 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.02.2010 21.01.2011
ZML-3-8/2009-130/2009 Karol Soják - Servis EPS, Bratislava Servis zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.02.2009 25.02.2012
ZML-3-7/2010-410/2010 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Poskytnutie odbornej pomoci a vykonanie podporných činností v rámci grantového projektu 7 849 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.03.2010 31.12.2011
ZML-3-8/2007-110/2007 RNDr. Marian Sabo, MS-Soft, Žilina Zabezpečenie servisnej činnosti na užívanie softvéru CLAVIUS 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.06.2007
ZML-3-7/2009-OÚ/2009 Francúszky Inštitút v Bratislave, Bratislava Výučba francúzskeho jazyka 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 23.02.2009 22.01.2010
ZML-3-7/2007-230/2007 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Poskytovanie služieb technickej podpory dodávateľom na produkty 174 282 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.05.2007 31.03.2008
ZML-3-7/2008-130/2008 AUTO-AZ, s.r.o., Zohor Preberanie odpadu z elektrozariadení 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.05.2008 tvorba ceny uvedená v prílohe zmluvy
ZML-3-6/2007-230/2007 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Obnova služieb technickej podpory poskytovaná dodávateľom, ktorá obsahuje službu Software upgrade Licence & Support 132 898 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.04.2007 31.03.2008
ZML-3-45/2009-820/2009 Ing. Ján Dolog, Košice Poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti 4 995 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2010 31.12.2010
ZML-3-47/2006-410/2006 Softec, spol. s.r.o. Bratislava Štandardná údržba aktuálnej verzie REG, dovývoj počas platnosti tejto zmluvy, opravy chýb v poskytovateľom upravovaných častiach modulov produktu PC - Axis Family, systém REG bude prevádzkovaný v prostredí programového vybavenia popísané v Dokumentácii Re 49 297 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 01.01.2008
ZML-3-4/2010-230/2010 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Obnova služieb technickej podpory 153 550 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.04.2010 31.03.2011
ZML-3-45/2006-130/2006 Komunálna poisťovňa, Bratislava Poistná zmluva za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 722 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
ZML-3-44/2006-KP/2006 STORIN, spol. s.r.o. Bratislava Poskytovanie informácií z monitoringu elektronických a printových médií týkajúcich sa ŠÚ SR 4 645 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
ZML-3-43/2009-410/2009 Softec, spol. s.r.o. Bratislava Štandardná údržba aktuálnej verzie REG, dovývoj, podpora modulu WebJet Stat 38 137 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2010 31.12.2010
ZML-3-42/2006-130/2006 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu sa vzťahuje na zistenie a odstránenie všetkých porúch, závad telekomunikačných zariadení 90 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2006 03.12.2006
ZML-3-40/2009-VS-U/2009 TASR, Bratislava Dodanie, ober a využívanie spravodajského servisu databázy TASR 22 967 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.12.2009 31.12.2011
ZML-3-41/2006-130/2006 Siemens, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisku telekomunikačného zariadenia Siemes Hicom 300 inštalovaného v objekte ŠÚ SR, Miletičova 3 v Bratislave 106 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2006 03.12.2006