Zmluva č. ZML-3-4/2010-230/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-4/2010-230/2010
Dodávateľ:ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Obnova služieb technickej podpory
Zmluvne dohodnutá čiastka:153 550,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:153 550,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava